สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : กีฬา – กรีฑา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโคกสีหนองตูมศิลา
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 01 มีนาคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ระดับประถมศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 3 (โคกสี ศิลา หนองตูม) โดยมี      นายพีระพงษ์  วิริยสถิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 3 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษากลุ่มที่ 3 ร่วมในพิธีและให้การต้อนรับ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 22 โรงเรียน นักเรียน จำนวน 1,439 คน วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้เด็กในวัยเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและห่างไกลจากยาเสพติดและเพื่อให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬา สามารถพัฒนาตนไปสู่มืออาชีพ นำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ผู้เกี่ยวข้อง และประเทศชาติต่อไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/566/กีฬา – กรีฑา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโคกสีหนองตูมศิลา.htm
เปิดชมแล้ว : 154 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร