สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมภาคีเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 26 มกราคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

26 มกราคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ,ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ และการบูรณาการในระดับจังหวัด และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากภาครัฐและภาคเอกสาร 25 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น, หอการค้าจังหวัดขอนแก่น,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานอาชีวศึกษาขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ขอนแก่น และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 (สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook : Moddang chai)


1024x683

1024x683

1024x683

1024x768

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/548/ประชุมภาคีเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น.htm
เปิดชมแล้ว : 221 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร