สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการการทดสอบ O-Net
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 25 มกราคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มกราคม 2561 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมี ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการสอบ O-Net ให้ตัวแทนคณะกรรมการประจำสนามสอบได้รับทราบข้อปฏิบัติประจำสนามสอบ ณ ประชุม 72 ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/547/ประชุมคณะกรรมการการทดสอบ O-Net.htm
เปิดชมแล้ว : 192 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร