สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 23 มกราคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 1  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานเปิดการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสุชัย   บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ, ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม และเพื่อยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสำนักงาน ที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอย่างที่ดี การประกวดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งประเภทบุคคลและหน่วยงาน แบ่งเป็น 4  ด้าน จำนวน  768 ราย ดังนี้ ด้านวิชาการ  225  ราย, ด้านบริหารจัดการ  307ราย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 228  ราย, ลูกจ้างยอดเยี่ยม จำนวน  8   ราย ระยะเวลาแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2561 สถานที่แข่งขัน แบ่งเป็น 5 จุด  ดังนี้ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 , โรงเรียนสนามบิน, ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น, ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ โรงเรียนนครขอนแก่น  

 (สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook : Moddang chai)


1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/546/การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .htm
เปิดชมแล้ว : 500 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร