สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 23 มกราคม 2561 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  เป็นประธานเปิดงานการอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 350 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและพัสดุโรงเรียน วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ จากวิทยากรเชี่ยวชาญ นายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 (สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook : Moddang chai)


1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/545/อบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.htm
เปิดชมแล้ว : 277 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร