สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมคณิตศาสตร์ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียน
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 05 ตุลาคม 2560 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

5 ตุลาคม 2560 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียน โดยมี ดร.ศิริกุล  นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการใช้สื่อ /โจทย์/ สถานการณ์ปัญหา กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูคณิตศาสตร์ จาก สพป.ขอนแก่น เขต 1 และ สพป.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 250  คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี  ณ หอประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

เปิดชมแล้ว : 526 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร