สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : โครงการค่ายทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด “ปัญหาเด็กไทย หยุดยั้งภัยยาเสพติด ด้วยหลักปฏิบัติธรรม”
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 11 สิงหาคม 2560 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

นางสาวประภาพร  สำเรียงจิตต์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับมอบหมายจากนายจิรพงษ์  ไชยยศ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด “ปัญหาเด็กไทย หยุดยั้งภัยยาเสพติด ด้วยหลักปฏิบัติธรรม” ประจำปี 2560 โดยมีนายลือชัย  ใจเดียว ประธานกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 12 กล่าวรายงานผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 204 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติดอบายมุขทุกชนิด และนำหลักธรรมไปให้ในการดำรงชีวิตได้ ณ วัดป่าธรรมอุทยาน ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/515/โครงการค่ายทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด “ปัญหาเด็กไทย หยุดยั้งภัยยาเสพติด ด้วยหลักปฏิบัติธรรม”.htm
เปิดชมแล้ว : 390 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร