สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมการใช้สื่อการสอนคำศัพท์ประโยคพื้นฐาน ประจำปี 2560
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 11 สิงหาคม 2560 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม 2560 ดร.จิรพงษ์  ไชยยศ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สื่อการสอนคำศัพท์ประโยคพื้นฐาน และเทคนิคการสอนบทสนทนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการสอนบทสนทนาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนให้เป็น Active Learning ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 160 คน ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/513/อบรมการใช้สื่อการสอนคำศัพท์ประโยคพื้นฐาน ประจำปี 2560.htm
เปิดชมแล้ว : 374 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร