สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 "ฝางใต้เกมส์" 8 ธ.ค. 2560
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 10 ธันวาคม 2560 โดยโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 "ฝางใต้เกมส์"
วันที่ 8  ธ.ค. 2560 ดร.ศิริกุล นามศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประธานในพิธี ได้ร่วมเป็นเกียรติ เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 "ฝางใต้เกมส์"  ณ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียน 19 โรงเรียน ใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่ามะนาว ตำบลบ้านเหล่า ตำบลโนนฆ้อง และเทศบาลตำบลบ้านฝาง(ร.ร.ชุมชนบ้านฝาง) ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ /ผอ.ประจักร์ ราทะวงค์ เลขานุการกลุ่ม รายงาน

2730x1536

2730x1536

2730x1536

1478x1108

2730x1536

628x838

838x1118

1108x1477

960x1706

1706x960

1706x960

1477x1108

1706x960

1706x960

1706x960

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

เปิดชมแล้ว : 330 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร