สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 "ฝางใต้เกมส์" 8 ธ.ค. 2560
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 10 ธันวาคม 2560 โดยโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 "ฝางใต้เกมส์"
วันที่ 8  ธ.ค. 2560 ดร.ศิริกุล นามศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประธานในพิธี ได้ร่วมเป็นเกียรติ เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 "ฝางใต้เกมส์"  ณ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียน 19 โรงเรียน ใน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่ามะนาว ตำบลบ้านเหล่า ตำบลโนนฆ้อง และเทศบาลตำบลบ้านฝาง(ร.ร.ชุมชนบ้านฝาง) ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ /ผอ.ประจักร์ ราทะวงค์ เลขานุการกลุ่ม รายงาน

2730x1536

2730x1536

2730x1536

1478x1108

2730x1536

628x838

838x1118

1108x1477

960x1706

1706x960

1706x960

1477x1108

1706x960

1706x960

1706x960

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

2730x1536

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/511/การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9 "ฝางใต้เกมส์" 8 ธ.ค. 2560.htm
เปิดชมแล้ว : 418 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร