สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : กีฬาสีโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 19 พฤศจิกายน 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อย วิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน เป็นอย่างดี

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

960x635

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/508/กีฬาสีโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา.htm
เปิดชมแล้ว : 439 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร