สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : พร้อมแล้วเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 04 พฤศจิกายน 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน) นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายนิสิต  สายโยค  พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน) เข้าร่วมการประชุมครูรับฟังนโยบาย จากท่านผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีท่านอาจารย์ ดร. จตุภูมิ  เขตจัตุรัส อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล การทำวิจัยในชั้นเรียน และ PLC. ร่วมประชุมให้ความรู้ แนวทางและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสถานศึกษาเป็นอย่างมาก

960x576

960x540

720x960

960x720

960x540

960x540

960x540

960x540

960x576

960x576

960x576

720x960

720x960

960x720

960x720

960x720

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/507/พร้อมแล้วเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560.htm
เปิดชมแล้ว : 414 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร