สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานในช่วงปฏิรูปการศึกษา Cluster 12
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 28 มิถุนายน 2560 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายจิรพงษ์ ไชยยศ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานในช่วงปฏิรูปการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการอิสระด้านการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12) ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการทำงานที่เชื่อมโยงการบริหารงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อำนวยการที่รักษาการ ผอ.สพป. รองผู้อำนวยการ สพท. ที่กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ ของเขตตรวจราชการที่ 12  (ร้อยแก่นสารสินธุ์)  รวม 144 คน  ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

 (สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook : Moddang chai)


400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/506/ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานในช่วงปฏิรูปการศึกษา Cluster 12.htm
เปิดชมแล้ว : 372 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร