สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานในช่วงปฏิรูปการศึกษา Cluster 12
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 28 มิถุนายน 2560 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายจิรพงษ์ ไชยยศ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทำงานในช่วงปฏิรูปการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการอิสระด้านการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12) ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการทำงานที่เชื่อมโยงการบริหารงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อำนวยการที่รักษาการ ผอ.สพป. รองผู้อำนวยการ สพท. ที่กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนักประชาสัมพันธ์ ของเขตตรวจราชการที่ 12  (ร้อยแก่นสารสินธุ์)  รวม 144 คน  ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

 (สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook : Moddang chai)


400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

400x267

เปิดชมแล้ว : 351 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร