สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : พร้อมแล้วเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 04 พฤศจิกายน 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน)
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 (แก่งน้ำต้อน) ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากท่านผูุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และประชุมเตรียมความพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา โดยมีท่านอาจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวิจัย และ PLC จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมให้ความรู้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนและสถานศึกษา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

960x720

960x720

960x720

960x576

960x540

720x960

960x720

960x540

960x540

960x540

960x540

720x960

960x576

960x576

960x576

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/505/พร้อมแล้วเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560.htm
เปิดชมแล้ว : 386 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร