สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 30 กันยายน 2560 โดยโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการสถานศึกษาสีขาว จาก อปท.เทศบาลป่ามะนาว 2560

1144x858

1144x858

1144x858

644x858

3120x4160

644x858

1144x858

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/500/เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา.htm
เปิดชมแล้ว : 444 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร