สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 09 มิถุนายน 2560 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ขอนแก่น เขต 1 นำโดย นางสุมัทนา  แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   วัตถุประสงค์เพื่อขยายผลให้แก่ครูโรงเรียนในสังกัด จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามระบบ Data Management Center (ศูนย์ข้อมูลกลางของ สพฐ.) มีครูที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสถานศึกษาที่ 9  – 17   จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม 72 ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1

 (สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook : Moddang chai)


1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/499/อบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2.htm
เปิดชมแล้ว : 400 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร