สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สาวะถีศึกษา ป.6 /2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 24 กันยายน 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
วันที่ 21-22 กันยายน 2560 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ กรุงเทพมหานคร, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

720x960

960x540

960x720

719x960

960x719

960x719

960x719

960x720

960x720

720x960

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/498/สาวะถีศึกษา ป.6 /2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ .htm
เปิดชมแล้ว : 308 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร