สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนสาวะถี
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 24 กันยายน 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
วันที่ 15-16 กันยายน 2560 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านสาวะถี ณ วัดไชยศรี โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,วัดไชยศรี และ สสส. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

960x719

960x719

960x719

960x719

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x719

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/497/เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนสาวะถี.htm
เปิดชมแล้ว : 318 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร