สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สาวะถีอบรมการใช้พลังงานและการจัดการขยะ
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 03 กันยายน 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.  นายวรศิลป์  นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียนเข้ารับการอบรม เรียนรู้ดูงานเรื่องการใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ Learning Center สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/495/สาวะถีอบรมการใช้พลังงานและการจัดการขยะ.htm
เปิดชมแล้ว : 499 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร