สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สาวะถีกีฬาประชาชนปี 2560
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 01 กันยายน 2560 โดยโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านสาวะถีฯเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาประชาชนตำบลสาวะถี ประจำปี 2560 ซึ่งเทศบาลตำบลสาวะถีเป็นหน่วยงานจัดการแข่งขัน ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

960x720

960x720

960x720

960x720

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/494/สาวะถีกีฬาประชาชนปี 2560.htm
เปิดชมแล้ว : 413 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร