สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สาวะถีสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 4
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 22 สิงหาคม 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 4 "ฮูปแต้มมรดกวัฒนธรรมสองฟากฝั่ง" ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท และวัดไชยศรี ทั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทั้งสองประเทศ

720x405

720x540

720x960

960x720

960x717

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/492/สาวะถีสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่ 4.htm
เปิดชมแล้ว : 526 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร