สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สินไซมายไอดอล2560
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 22 สิงหาคม 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะครูโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาสินไซมายไอดอล ครั้งที่ 3 ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย อนึ่ง การแข่งขันไม่แยกระดับชั้น ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา  ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

960x719

960x720

960x719

960x719

เปิดชมแล้ว : 428 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร