สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : กีฬาสีต้านยาเสพติด ปี 2560
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 15 สิงหาคม 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. -15.30 น. โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) จัดการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 มีผู้ร่วมงานประมาณ 400 คน ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/489/กีฬาสีต้านยาเสพติด ปี 2560 .htm
เปิดชมแล้ว : 523 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร