สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : สืนไซน้อยวิถีดั้งเดิม
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 29 กรกฎาคม 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) นำนักเรียนวงหมอลำ"สินไซน้อย100 ปี "ไปแสดงหมอลำหุ่น ณ เวทีตลาดต้นตาล อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดงานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม "วิถีดั้งเดิม" โดยนายภิญโญ  ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

960x720

960x719

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

เปิดชมแล้ว : 407 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร