สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 01 พฤศจิกายน 2559 โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1มอบหมายให้ ดร.ศิริกุล  นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT Assessment สำหรับครูวิชาการและครูวัดผลของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูวิขาการและครูวัดผลของโรงเรียน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 162 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และเพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงและคัดเลือกวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ณ ห้องแก่นนครา 2 โรงแรมวีวิช อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 (สามารถดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  facebook : Moddang chai)


1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

1024x683

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/478/การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT.htm
เปิดชมแล้ว : 586 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร