สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : นิเทศ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 14 กรกฎาคม 2560 โดยโรงเรียนบ้านดอนยาง กลุ่ม 6

คณะกรรมการออก นิเทศ ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

คณะกรรมการออกประเมิน นิเทศ ติดตาม PLC ระยะที่ 1

เปิดชมแล้ว : 227 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร