สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : โครงการภูมิปัญญาสาวะถี 2560
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 10 กรกฎาคม 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านสาวะถีฯร่วมกับวัดไชยศรีและวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดโครงการภูมิปัญญาสาวะถี ประจำปี 2560 ณ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี โดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) กิจกรรมประกอบด้วย หมอลำหมอแคนสินไซน้อย๑๐๐ ปี,มัคคุเทศก์สินไซน้อยและหมอลำหุ่นกระติ๊บสินไซ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

720x540

720x540

720x540

720x540

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/471/โครงการภูมิปัญญาสาวะถี 2560.htm
เปิดชมแล้ว : 607 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร