สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 19 มกราคม 2560 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
13 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

เปิดชมแล้ว : 463 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร