สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : ค่ายภาษาอังกฤษ
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 22 ธันวาคม 2559 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) ร่วมกับโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 นักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 75 คน นักศึกษาจำนวน 33 คน คณะครู อาจารย์ จำนวน 15 คน ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

เปิดชมแล้ว : 942 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร