สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับข่าวนี้ โพสเมื่อวันที่: 22 พฤศจิกายน 2559 โดยโรงเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถีฯ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะครู นักเรียนและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประกอบด้วยกิจกรรมทางกาย ทางวาจา และทางใจ  โดยในช่วงเวลา 08.00 น. ได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับคณะรัฐมนตรีจากทำเนียบรัฐบาล ทั้งการร้องเพลงชาติไทย การถวายคำสัตย์ปฏิญาณ และการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี "สาวะถีพร้อมที่จะทำดีทุกวัน)

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

720x960

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

960x720

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/news/437/กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี.htm
เปิดชมแล้ว : 814 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร