การพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 11 ต.ค. 2561 เวลา09:09:28
เปิดดู: 679 ครั้ง
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 03 ต.ค. 2561 เวลา09:28:50
เปิดดู: 1031 ครั้ง
รายงานปัญหาการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 17 ก.ย. 2561 เวลา08:32:51
เปิดดู: 912 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 17 ก.ย. 2561 เวลา08:27:47
เปิดดู: 753 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้่งที่ ๑"
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 14 ก.ย. 2561 เวลา08:31:09
เปิดดู: 763 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 13 ก.ย. 2561 เวลา15:44:00
เปิดดู: 626 ครั้ง
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การขับเคลื่อนกระบวนการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" (PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครู
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 12 ก.ย. 2561 เวลา10:03:24
เปิดดู: 744 ครั้ง
การพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนกระบวนการ "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" (PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครู
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 11 ก.ย. 2561 เวลา10:36:48
เปิดดู: 833 ครั้ง
ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.)
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 06 ก.ย. 2561 เวลา11:44:14
เปิดดู: 1270 ครั้ง
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา14:09:39
เปิดดู: 638 ครั้ง
โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่๒๕ ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 28 ส.ค. 2561 เวลา10:09:36
เปิดดู: 495 ครั้ง
โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีข้าราชการครู ICT โรงเรียนประชารัฐ
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 24 ส.ค. 2561 เวลา09:13:51
เปิดดู: 748 ครั้ง
ผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา และผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 21 ส.ค. 2561 เวลา12:15:41
เปิดดู: 792 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 20 ส.ค. 2561 เวลา15:48:53
เปิดดู: 695 ครั้ง
หน่วยพัฒนาครูขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 08 ส.ค. 2561 เวลา14:48:08
เปิดดู: 645 ครั้ง
แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีที่ข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากหน่วยพัฒนาครูขอยกเลิกการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา16:38:29
เปิดดู: 562 ครั้ง
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา14:52:56
เปิดดู: 711 ครั้ง
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา11:21:11
เปิดดู: 952 ครั้ง
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"STEAM EDUCATION"นวัตกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพื่อทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา09:07:36
เปิดดู: 558 ครั้ง
การคัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒
โดย :กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 07 ส.ค. 2561 เวลา09:03:50
เปิดดู: 400 ครั้ง
 
ค้นพบ 50 รายการ First  Previous    Next  Last