ประกาศผลการสรรหาฯ พนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 ส.ค. 2563 เวลา17:37:34
เปิดดู: 274 ครั้ง
โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 ส.ค. 2563 เวลา08:35:49
เปิดดู: 107 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการติดตั้งระบบโปรแกรมออนไลน์ฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ส.ค. 2563 เวลา15:12:19
เปิดดู: 192 ครั้ง
ตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์อัตรากำลัง 2563
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ส.ค. 2563 เวลา14:35:49
เปิดดู: 477 ครั้ง
ผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" รางวัลคุรุสภา และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ส.ค. 2563 เวลา09:02:14
เปิดดู: 217 ครั้ง
การเพิ่มเติมโครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ส.ค. 2563 เวลา08:58:43
เปิดดู: 210 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 05 ส.ค. 2563 เวลา15:27:10
เปิดดู: 292 ครั้ง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 05 ส.ค. 2563 เวลา14:11:07
เปิดดู: 288 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 ส.ค. 2563 เวลา15:28:33
เปิดดู: 564 ครั้ง
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 ก.ค. 2563 เวลา11:08:09
เปิดดู: 166 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การใช้และติดตามข้อมูลการใช้หลักสูตร Be Internet Awesome
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ก.ค. 2563 เวลา15:21:24
เปิดดู: 247 ครั้ง
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๐) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่๕)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ก.ค. 2563 เวลา10:09:47
เปิดดู: 353 ครั้ง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ก.ค. 2563 เวลา09:00:40
เปิดดู: 494 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ก.ค. 2563 เวลา09:44:30
เปิดดู: 611 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ก.ค. 2563 เวลา16:09:44
เปิดดู: 656 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ก.ค. 2563 เวลา11:43:29
เปิดดู: 1079 ครั้ง
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตตรวจราชการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ก.ค. 2563 เวลา10:41:11
เปิดดู: 352 ครั้ง
แบบสำรวจข้อมูล นโยบายที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ตามตัวชี้วัดที่ 17 ครูเปลี่ยนบทบาทจาก "ครูผู้สอน" เป็น Coach"
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ก.ค. 2563 เวลา11:06:44
เปิดดู: 560 ครั้ง
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ก.ค. 2563 เวลา09:11:10
เปิดดู: 352 ครั้ง
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ก.ค. 2563 เวลา09:05:08
เปิดดู: 308 ครั้ง
 
ค้นพบ 1411 รายการ First  Previous    Next  Last