การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2563 เวลา13:47:38
เปิดดู: 395 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 ต.ค. 2563 เวลา15:24:53
เปิดดู: 386 ครั้ง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ต.ค. 2563 เวลา16:33:24
เปิดดู: 700 ครั้ง
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ต.ค. 2563 เวลา10:16:08
เปิดดู: 944 ครั้ง
แจ้งผลกรคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ต.ค. 2563 เวลา16:03:34
เปิดดู: 272 ครั้ง
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัังให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ต.ค. 2563 เวลา11:13:52
เปิดดู: 461 ครั้ง
เชิญประชุม
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 02 ต.ค. 2563 เวลา08:36:17
เปิดดู: 597 ครั้ง
อนุญาตไปราชการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 01 ต.ค. 2563 เวลา14:43:48
เปิดดู: 395 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการพัฒนารูปแบบการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 30 ก.ย. 2563 เวลา10:21:25
เปิดดู: 396 ครั้ง
การสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และอยู่ระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 29 ก.ย. 2563 เวลา13:26:57
เปิดดู: 513 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 29 ก.ย. 2563 เวลา09:22:06
เปิดดู: 733 ครั้ง
การให้ข้าราชการครูฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 ก.ย. 2563 เวลา09:17:20
เปิดดู: 579 ครั้ง
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที ๑๓
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 25 ก.ย. 2563 เวลา15:42:17
เปิดดู: 293 ครั้ง
การเลื่อนขันค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลชาคม 2563)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 25 ก.ย. 2563 เวลา09:26:20
เปิดดู: 555 ครั้ง
แนวปฏิบัติในการขอใช้วุฒิการศึกษาเพื่อขอวิทยฐานะฯ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 25 ก.ย. 2563 เวลา09:25:14
เปิดดู: 349 ครั้ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 ก.ย. 2563 เวลา15:28:39
เปิดดู: 493 ครั้ง
ประกาศหน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 ก.ย. 2563 เวลา08:35:48
เปิดดู: 308 ครั้ง
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.ย. 2563 เวลา14:45:58
เปิดดู: 451 ครั้ง
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563)
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.ย. 2563 เวลา14:40:25
เปิดดู: 390 ครั้ง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563 )
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ก.ย. 2563 เวลา18:48:55
เปิดดู: 1233 ครั้ง
 
ค้นพบ 1466 รายการ First  Previous    Next  Last