ขอความร่วมมือการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัด
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 02 เม.ย. 2562 เวลา10:58:41
เปิดดู: 241 ครั้ง
แจ้งแนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัย
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา11:27:07
เปิดดู: 193 ครั้ง
ขอรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 13 มี.ค. 2562 เวลา10:32:34
เปิดดู: 851 ครั้ง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(70%)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 12 มี.ค. 2562 เวลา10:43:37
เปิดดู: 612 ครั้ง
สำรวจโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงอายุ
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 มี.ค. 2562 เวลา13:22:09
เปิดดู: 336 ครั้ง
สำรวจรายชื่อโรงเรียนที่มีเงื่อนไขในอุปการะของผู้บริจาค
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 04 มี.ค. 2562 เวลา15:41:49
เปิดดู: 343 ครั้ง
การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้" (รายงานผลการอ่านเขียนได้ เฉพาะ ป.4 ทุกเดือน) ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 ก.พ. 2562 เวลา09:54:34
เปิดดู: 323 ครั้ง
การรายงานอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 18 ม.ค. 2562 เวลา10:14:33
เปิดดู: 796 ครั้ง
การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัณาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้" (รายงานผลการอ่านเขียนได้ เฉพาะ ป.4 ทุกเดือน) ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 18 ม.ค. 2562 เวลา10:11:34
เปิดดู: 435 ครั้ง
การอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 25 ธ.ค. 2561 เวลา10:29:44
เปิดดู: 558 ครั้ง
การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัณาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้" (รายงานผลการอ่านเขียนได้ เฉพาะ ป.4 ทุกเดือน) ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 20 ธ.ค. 2561 เวลา14:49:24
เปิดดู: 407 ครั้ง
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการบิรหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 14 ธ.ค. 2561 เวลา14:59:30
เปิดดู: 438 ครั้ง
การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 14 ธ.ค. 2561 เวลา14:46:18
เปิดดู: 467 ครั้ง
ขอเชิญร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 เวลา15:36:21
เปิดดู: 330 ครั้ง
ขอให้ไปปฏิบัติหน้าที่
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 26 พ.ย. 2561 เวลา10:48:37
เปิดดู: 552 ครั้ง
ขอเชิญประชุม
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 26 พ.ย. 2561 เวลา10:48:12
เปิดดู: 442 ครั้ง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 20 พ.ย. 2561 เวลา10:52:44
เปิดดู: 835 ครั้ง
การจัดทำข้อมูลนักเรียนบุคคลในระบบ DMC ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 พ.ย. 2561 เวลา09:54:17
เปิดดู: 701 ครั้ง
ขออนุเคราะห์โรงเรียนตอบแบบสอบถาม โครงการอ่านออกเขียนได้
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 02 พ.ย. 2561 เวลา16:05:41
เปิดดู: 789 ครั้ง
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าที่เดินและสิ่งก่อสร้าง
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 31 ต.ค. 2561 เวลา13:53:35
เปิดดู: 603 ครั้ง
 
ค้นพบ 444 รายการ First  Previous    Next  Last