การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 718
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 23 ก.ย. 2563 เวลา09:17:22
เปิดดู: 179 ครั้ง
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 728
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 23 ก.ย. 2563 เวลา09:16:36
เปิดดู: 170 ครั้ง
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 672
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 15 ก.ย. 2563 เวลา17:26:29
เปิดดู: 423 ครั้ง
ด่วนที่สุด-เรื่อง เร่งรัดการจ่ายงบประมาณและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ ปี 2563
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 14 ก.ย. 2563 เวลา10:14:25
เปิดดู: 388 ครั้ง
สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 14 ก.ย. 2563 เวลา09:41:52
เปิดดู: 218 ครั้ง
สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 02 ก.ย. 2563 เวลา16:58:54
เปิดดู: 315 ครั้ง
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 668
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 28 ส.ค. 2563 เวลา13:35:43
เปิดดู: 410 ครั้ง
การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน รายงานสรุปผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 20 ส.ค. 2563 เวลา10:00:32
เปิดดู: 613 ครั้ง
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 599
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 14 ส.ค. 2563 เวลา16:59:00
เปิดดู: 443 ครั้ง
สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 07 ส.ค. 2563 เวลา15:25:01
เปิดดู: 314 ครั้ง
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563"
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 06 ส.ค. 2563 เวลา08:21:08
เปิดดู: 415 ครั้ง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 22 ก.ค. 2563 เวลา16:10:58
เปิดดู: 438 ครั้ง
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 21 ก.ค. 2563 เวลา16:52:15
เปิดดู: 632 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจสอบพัสดุประจำปีสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 21 ก.ค. 2563 เวลา11:16:28
เปิดดู: 989 ครั้ง
ด่วนมาก การสำรวจการขอขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 16 ก.ค. 2563 เวลา15:08:39
เปิดดู: 519 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจสอบพัสดุประจำปีสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 25 มิ.ย. 2563 เวลา15:57:17
เปิดดู: 1037 ครั้ง
แจ้งมาตราการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 20 มิ.ย. 2563 เวลา09:38:21
เปิดดู: 691 ครั้ง
สำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 15 มิ.ย. 2563 เวลา18:05:21
เปิดดู: 442 ครั้ง
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 478
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 10 มิ.ย. 2563 เวลา11:13:35
เปิดดู: 588 ครั้ง
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 477
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 10 มิ.ย. 2563 เวลา11:12:58
เปิดดู: 560 ครั้ง
 
ค้นพบ 422 รายการ First  Previous    Next  Last