ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
โดย : เมื่อ 27 พ.ย. 2562 เวลา13:42:53
เปิดดู: 1458 ครั้ง
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับสถานศึกษา
โดย : เมื่อ 25 เม.ย. 2562 เวลา16:09:22
เปิดดู: 162 ครั้ง
ขอเชิญส่งผลงานรับรางวัล MOE Awards ปี 2558
โดย : เมื่อ 02 ธ.ค. 2559 เวลา12:04:27
เปิดดู: 546 ครั้ง
โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน(School Milk Art Contest ๒๐๑๖)
โดย : เมื่อ 31 ส.ค. 2559 เวลา09:24:02
เปิดดู: 167 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับทีมนักเรียนไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ(TIMC2016)
โดย : เมื่อ 25 ก.ค. 2559 เวลา10:37:33
เปิดดู: 703 ครั้ง
แจ้งเพิ่มเติม เอกสารประกอบการพิจารณา โครงการยกย่องเชิดชูเกีรติ ปี 2557 สำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น
โดย : เมื่อ 04 ส.ค. 2557 เวลา11:09:39
เปิดดู: 169 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติตามวัยของเด็กปฐมวัย" ฉบับ 2
โดย : เมื่อ 29 เม.ย. 2557 เวลา15:33:59
เปิดดู: 136 ครั้ง
ขอเชิญร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
โดย : เมื่อ 11 มี.ค. 2557 เวลา13:08:29
เปิดดู: 501 ครั้ง
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจหมายเลขโทรศัพท์
โดย : เมื่อ 19 ก.พ. 2557 เวลา09:39:06
เปิดดู: 144 ครั้ง
การอบรมปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย ชุด รำวงมาตรฐานและระบำมาตรฐาน
โดย : เมื่อ 11 ก.พ. 2557 เวลา13:18:46
เปิดดู: 244 ครั้ง
การส่งผลงานการประกวดรางวัลและหน่วยงานผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
โดย : เมื่อ 05 ก.พ. 2557 เวลา14:53:58
เปิดดู: 1522 ครั้ง
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
โดย : เมื่อ 03 ก.พ. 2557 เวลา14:44:00
เปิดดู: 201 ครั้ง
ซักซ้อมแนวทางในการบริหารสัญญา
โดย : เมื่อ 10 ม.ค. 2557 เวลา09:36:30
เปิดดู: 173 ครั้ง
การจัดทำโครงการห้องเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ไฟล์โครงการ)
โดย : เมื่อ 24 ธ.ค. 2556 เวลา11:37:39
เปิดดู: 239 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน บัญชีพัสดุสำหรับโรงเรียนเอกชน"
โดย : เมื่อ 23 ธ.ค. 2556 เวลา15:15:20
เปิดดู: 290 ครั้ง
ตรวจผลสลากกาชาด ปี 2556
โดย : เมื่อ 16 ธ.ค. 2556 เวลา11:31:20
เปิดดู: 267 ครั้ง
ที่ ศธ 04025/4935 เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557
โดย : เมื่อ 16 ธ.ค. 2556 เวลา11:05:31
เปิดดู: 1355 ครั้ง
ให้ส่งรายชื่อผู้บริจาคโลหิต
โดย : เมื่อ 12 ธ.ค. 2556 เวลา14:38:05
เปิดดู: 1860 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ขอนแก่น เขต 1
โดย : เมื่อ 09 ธ.ค. 2556 เวลา10:10:29
เปิดดู: 369 ครั้ง
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2556
โดย : เมื่อ 09 ธ.ค. 2556 เวลา09:51:58
เปิดดู: 284 ครั้ง
 
ค้นพบ 22 รายการ First  Previous    Next  Last