สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 15 และ รุ่นที่ 16
เมื่อวันที่: 08 มีนาคม 2561
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
รายละเอียด
   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง (รายชื่อดังแนบ)

ขอให้ท่านแจ้งครูในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมฯ ตามรุ่นที่กำหนด และขอให้ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15 ให้ยืนยันการเข้าอบรมภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทาง QR Code รายละเอียดดังแนบ


ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดที่นี่08-03-2018-8-46-19_1687661882.pdf

ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดที่นี่08-03-2018-8-46-19_84718609.pdf

ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดที่นี่08-03-2018-8-46-19_1559245528.pdf

ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดที่นี่08-03-2018-8-46-19_1358168046.pdf

ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดที่นี่08-03-2018-8-46-19_931850584.docx

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/book/6537/การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 15 และ รุ่นที่ 16.htm
เปิดชมแล้ว : 354 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร