สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 15 และ รุ่นที่ 16
เมื่อวันที่: 08 มีนาคม 2561
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
รายละเอียด
   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง (รายชื่อดังแนบ)

ขอให้ท่านแจ้งครูในสังกัดของท่านเข้าร่วมอบรมฯ ตามรุ่นที่กำหนด และขอให้ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 15 ให้ยืนยันการเข้าอบรมภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทาง QR Code รายละเอียดดังแนบ


ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่08032561_082537_CCF_0001.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่รุ่นที่15.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่รุ่นที่16.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่หนังสือแจ้งเข้ารับการอบรม15-16 เขตที่เกี่ยว.pdfที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่แบบตอบรับอบรมรุ่นที่ 15.docxที่นี่

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/book/6537/การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 15 และ รุ่นที่ 16.htm
เปิดชมแล้ว : 376 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร