สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  ขอให้ส่งชื่อคณะกรรมการเข้าประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่: 08 กุมภาพันธ์ 2561
โดยกลุ่มอำนวยการ
รายละเอียด
   เรียน  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกท่าน
                    ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ ศธ 04025/418 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 นั้น  ขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มเครือข่ายฯ ทุกกลุ่ม ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามหนังสือที่อ้างถึงค่ะ


ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/book/6424/ขอให้ส่งชื่อคณะกรรมการเข้าประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์.htm
เปิดชมแล้ว : 388 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร