สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแกนนำ ICT และครูแกนนำ ICT ที่เข้ารับการอบรมในวันที่ 14-16 กย.60
เมื่อวันที่: 13 กันยายน 2560
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
รายละเอียด
   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

สพป.ขอนแก่น เขต  1 ขอแจ้งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนำ ICT และครูแกนนำ ICT (ตัวแทนจากกลุ่มสถานศึกษาทั้ง 17 กลุ่ม) เข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยบูรณาการการจัดการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 14-16  กันยายน  2560  ณ  โรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

และขอให้ท่านแจ้งครูที่มีรายชื่อดังกล่างเข้ารับการอบรมให้ครบทั้ง 3 วัน และให้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมปลั๊กไฟต่อพ่วง เครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต มาด้วยในวันอบรม หากมีก่ารเปลี่ยนแปลงรายชื่อในส่วนของครูแกนนำ ICT ขอให้แจ้งมาที่ ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ 0897129297 ภายในวันนี้   (13 กันยายน 2560) และสำหรับโรงเรียนแกนนำ ICT จำนวน 5 โรงเรียนขอให้มาอบรมทุกท่านรวมทั้งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดที่นี่13-09-2017-9-12-37_1671754110.pdf

ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดที่นี่13-09-2017-9-12-37_1606412368.pdf

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/book/5841/รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแกนนำ ICT และครูแกนนำ ICT ที่เข้ารับการอบรมในวันที่ 14-16 กย.60.htm
เปิดชมแล้ว : 698 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร