สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  แจ้งเลื่อนการอบรม
เมื่อวันที่: 15 กรกฎาคม 2560
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
รายละเอียด
   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอแจ้งเลื่อนกา่รอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ประเภทการนำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคนิค Info Graphics
จากวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2560 สถานที่เดิมค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศน.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ 089-71292977

หมายเหตุ ยังเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมได้อีกจำนวน 40 คนค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
เปิดชมแล้ว : 759 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร