สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  ส่งเอกสารคุ๋มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR)
เมื่อวันที่: 12 มกราคม 2560
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
รายละเอียด
   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงทุกสังกัด

ขอส่งเอกสารคุ่มือการประกันคุณภาพภายในและแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามไฟล์แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดที่นี่12-01-2017-11-51-30_807270938.pdf

ดาวน์โหลดที่นี่ ดาวน์โหลดที่นี่12-01-2017-11-51-30_1393181548.pdf

อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/book/4769/ส่งเอกสารคุ๋มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR).htm
เปิดชมแล้ว : 643 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร