สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

เรื่อง :  แจ้งระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่: 07 พฤศจิกายน 2561
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียด
   เรียน  ผอ.ร.ร.ในสังกัดทุกแห่ง

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
1).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
2).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
3).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
4).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
5).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
6).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
7).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
8).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
9).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
10).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
11).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
12).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
13).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
14).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
15).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
16).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
17).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
18).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
19).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
20).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
21).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
22).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
23).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
24).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
25).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
26).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
27).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
28).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
29).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
30).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
31).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
32).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
33).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
34).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
35).
ดูขนาดภาพจริง (สำหรับพิมพ์)
อ้างอิง แหล่งที่มา URL referense
ที่อยู่ลิงค์ : http://www.kkzone1.go.th/book/7542/แจ้งระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 .htm
เปิดชมแล้ว : 563 ครั้ง

 
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร